Servis ČOV

  • Poradenská činnost v oblasti pitných vod
  • Poradenská činnost v oblasti čistíren odpadních vod a nakládání s odpadními vodami
  • Vyřízení vodoprávních řízení
  • Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři
  • Dodávky technologických zařízení na čištění odpadních vod
  • Dodávky technologických zařízení na úpravu pitných vod

Pro bližší informace kontaktujte

MVDr. Aleš Musil
+420 603 104 551
ales.musil@cheport.cz
Lenka Podhányiová
+420 736 647 488
lenka.podhanyiova@cheport.cz