SERVIS ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD (ČOV)

Servisní firma naší společnosti má již více než 10 let zkušeností se zajišťováním servisu ČOV a komplexním poradenstvím v oblasti čištění odpadních vod. Mezi poskytované služby patří:

  • Servis, kontrola a údržba čističek odpadních vod, odlučovačů ropných látek a lapolů jedlých tuků
  • Poradenství v oblasti čistíren odpadních vod a nakládání s odpadními vodami
  • Odběry vzorků odpadních vod z ČOV, z výustí, potoků a odlučovačů
  • Chemický a fyzikální rozbor vzorků odpadní vody v akreditované laboratoři
  • Vývoz a likvidace kalů a odpadních vod
  • Opravy a dodávky technologických zařízení čistíren, odlučovačů a lapolů
  • Dodávky chemických surovin (chlornan sodný, kyselina sírová, …)
  • Technologické zajištění provozu ČOV, odlučovačů a lapolů
  • Poradenská činnost v oblasti pitných vod
  • Vyřízení vodoprávního povolení

Pro bližší informace kontaktujte

Lenka Podhányiová
+420 736 647 488
lenka.podhanyiova@cheport.cz